Werkwijze

We willen immers niet alleen nu, maar ook morgen nog resultaat.

Consulten

Intake
Het eerste consult duurt circa 45-60 minuten (plus 15-30 minuten administratie- en uitwerktijd). In dit gesprek wordt uw hulpbehoefte besproken. De persoonlijke situatie wordt uitgebreid doorgenomen, waarbij onder andere wordt gekeken naar uw/jouw huidige voedingsgewoonten en leefstijl. Dit alles vormt de basis voor het persoonlijk uitgebalanceerd voedings- en/of leefstijlplan dat wij samen met je opstellen.

2de consult
Het tweede consult duurt circa 30 minuten. In dit gesprek wordt het opgestelde voedings- en/of leefstijlplan nader met je besproken

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren circa 15 minuten. In deze gesprekken worden de voortgang en je ervaringen besproken en is er veel aandacht voor motivatie en coaching. Eventueel wordt je persoonlijke plan bijgesteld.

Huisbezoek
Wanneer u om (medische) redenen niet naar mijn spreekuur kan komen, kan de diëtist ook bij u op huisbezoek komen.

Verhindering
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Bij het niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Privacy en klachtenregeling

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het als diëtist bijvoorbeeld niet toegestaan om contact te zoeken met de huisarts, tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Klachtenregeling
Bij een klacht over de verleende zorg, neem dan contact op met de diëtist. Het heeft de voorkeur om eerst te proberen samen tot een goede oplossing van de klacht te komen. Indien het onderling niet opgelost kan worden, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Landelijke Klachten commissie Paramedici 1e lijn, Postbus 1161, 3800 ED te Amersfoort.

Om de dieetbehandeling voorspoedig te laten verlopen, vragen wij u vooraf het toestemmingsformulier in te vullen.

 

Neem contact met ons op

9 + 2 =

Nu&Morgen

is aangesloten bij: de Nederlandse Verenging van Diëtisten en het Kwaliteitsregister Paramedici.   Algemene voorwaarden Privacyverklaring Toestemmingsformulier behandelovereenkomst

Contactgegevens

Huisartsenpraktijk Schilderskwartier
Jan Steenstraat 5
3443 GP Woerden

Huisartsenpraktijk Woerden-Oost Utrechtsestraatweg 50b
3445 AS Woerden

info@nu-morgen.nl
06 10 51 09 50